17.07.2023 Стартирана тръжна процедура

 

Във връзка с изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-0285-C01, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой Роботизирана система за опаковане на 2 вида кутии за салати и палетизиране на 3 вида кашони с две позиции за палет“

Документацията за участие в тръжната процедура може да бъде свалена от ТУК.

 

10.04.2023 Сключен договор № BG-RRP-3.004-0285-C01

 

ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0285-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004
„Технологична модернизация“.

Основната цел на проекта на ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията, посредством въвеждане в експлоатация на 1 брой роботизирана система за опаковане на 2 вида кутии за салати и палетизиране на 3 вида кашони с две позиции за палет.

Основната дейност на проекта е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет, чрез закупуване на 1 брой роботизирана система за опаковане на 2 вида кутии за салати и палетизиране на 3 вида кашони с две позиции за палет..

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и
създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Обща стойност на проекта: 458 500.00 лв., от които 229 250.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа